DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY MỚI TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT NĂM 2022

Dịch vụ thành lập công ty mới tại thị xã Bến Cát chỉ với 1.200.000đ. Liên hệ ngay qua số (0342202498 – 0902107026) hoặc link đăng ký tư vấn miễn phí tại đây!

Thành lập doanh nghiệp mới đang là vấn đề nang giải trong xã hội đang trên đà phát triển hiện này.

Vậy làm sao để thành lập doanh nghiệp đúng theo Luật doanh nghiệp năm 2022 một cách đơn giản và nhanh nhất tại bình dương?

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về khái niệm và quy trình đăng ký kinh doanh tại Bình Dương.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Khá nhìu vấn đề được đặt ra khi bạn muốn thành lập doanh nghiệp mới, vậy doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức được thành lập nhằm mục đích kinh doanh dưới hình thức các loại hình công ty. Tuy nhiên trên thực tế, mục tiêu và hình thức hoạt động của một doanh nghiệp là rất đa dạng mà không nhiều người biết đến.

Theo khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của phập luật nhằm mục đích kinh doanh.

Doanh nghiệp được phân làm 2 loại có đặc điểm, tính chất và đặc thù khác nhau, ví dụ:

Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân;

Doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp nước ngoài.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 có 05 loại hình doanh nghiệp, gồm:

Công ty TNHH một thành viên;

Công ty TNHH Hai thành viên trở lên;

Công ty cổ phần;

Công ty hợp danh;

Doanh nghiệp tư nhân;

 

 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY MỚI TẠI BÌNH DƯƠNG.

1. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hồ sơ đơn giản gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2020;

Điều lệ công ty mẫu mới nhất;

CMND/CCCD của chủ sở hữu công ty và người đại diện pháp luật (nếu có);

Quy trình mở công ty:

Chọn tên công ty: tên không được trùng và dễ nhầm lẫn với tên công ty đã tồn tại;

Sao y CMND/CCCD;

Soạn hồ sơ mẫu mới nhất gồm: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và điều lệ công ty theo đúng Luật doanh nghiệp năm 2020;

Ký tên và scan toàn bộ hồ sơ đã soạn và CMND/CCCD lưu và đặt tên theo từng file;

Tiến hành làm hồ sơ online trên trang dkkd.gov.vn, nộp lệ phí online;

Sau khi soạn hồ sơ online thành công quý khách vui lòng đợi 3-4 ngày sẽ có kết quả trả về qua mail. Kết quả trả về thành công hay bổ sung hồ sơ do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh trả lời;

2. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Hồ sơ đơn giản gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;

Điều lệ công ty mẫu mới nhất đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;

Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên và vốn góp của từng thành viên;

CMND/CCCD của chủ sở hữu công ty, người đại diện pháp luật và các thành viên trong danh công ty(nếu có);

Một số giấy tờ khác liên quan.;

Quy trình mở công ty:

Chọn tên công ty: tên không được trùng và dễ nhầm lẫn với tên công ty đã tồn tại;

Sao y CMND/CCCD của các thành viên trong công ty;

Soạn hồ sơ mẫu mới nhất gồm: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp điều lệ công ty, danh sách thành viên theo đúng Luật doanh nghiệp năm 2020;

Ký tên và scan toàn bộ hồ sơ đã soạn và CMND/CCCD lưu và đặt tên theo từng file;

Tiến hành làm hồ sơ online trên trang dkkd.gov.vn, nộp lệ phí online;

Sau khi soạn hồ sơ online thành công quý khách vui lòng đợi 3-4 ngày sẽ có kết quả trả về qua mail. Kết quả trà về thành công hay bổ sung hồ sơ do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh trả lời;

Lưu ý: Để thành lập công ty TNHH 2 viên trở lên khách hàng cần lưu ý. Những thông tin như tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh,… Những vấn đề này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc doanh nghiệp có thành lập công ty thành công hay không.

Do bài viết giới hạn ký tự nếu bạn muốn hiểu thêm chi tiết về loại hình này. Hay xem qua bài viết này Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

3. Công ty Cổ phần.

Hồ sơ đơn giản gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với loại hình công ty cổ phần;

Điều lệ công ty đối với loại hình công ty cổ phần;

Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập.

Quy trình mở công ty:

Chọn tên công ty: tên không được trùng và dễ nhầm lẫn với tên công ty đã tồn tại;

Sao y CMND/CCCD của các thành viên cổ đông;

Soạn hồ sơ mẫu mới nhất gồm: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp điều lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập theo đúng Luật doanh nghiệp năm 2020;

Ký tên và scan toàn bộ hồ sơ đã soạn và CMND/CCCD lưu và đặt tên theo từng file;

Tiến hành làm hồ sơ online trên trang dkkd.gov.vn, nộp lệ phí online;

Sau khi soạn hồ sơ online thành công quý khách vui lòng đợi 3-4 ngày sẽ có kết quả trả về qua mail. Kết quả trà về thành công hay bổ sung hồ sơ do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh trả lời.

4. Thành lập công ty hợp danh.

Hồ sơ đơn giản gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với loại hình công ty hợp danh;

Điều lệ công ty đối với loại hình công ty hợp danh;

CMND/CCCD, Hộ chiếu bản sao và kèm theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương nếu là tổ chức mở công ty;

Danh sách thành viên công ty.

Quy trình mở công ty:

Chọn tên công ty: tên không được trùng hoặc dễ nhầm lẫn với tên công ty đã tồn tại;

Sao y CMND/CCCD của các thành viên trong danh sách;

Soạn hồ sơ mẫu mới nhất gồm: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;

Ký tên và scan toàn bộ hồ sơ đã soạn và CMND/CCCD lưu và đặt tên theo từng file;

Tiến hành làm hồ sơ online trên trang dkkd.gov.vn, nộp lệ phí online;

Sau khi soạn hồ sơ online thành công quý khách vui lòng đợi 3-4 ngày sẽ có kết quả trả về qua mail. Kết quả trảvề thành công hay bổ sung hồ sơ do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh trả lời.

5. Thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đơn giơn gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

CMND/CCCD của chủ sở hữu công ty.

Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm phục vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Và đôn giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc.

Quy trình mở doanh nghiệp:

Chọn tên công ty: tên không được trùng hoặc dễ nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã tồn tại.

Sao y CMND/CCCD của chủ sở hữu.

Soạn hồ sơ mẫu mới nhất theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Ký tên và scan toàn bộ hồ sơ đã soạn, Bản chính giấy chứng nhận hộ kinh doanh, CMND/CCCD lưu và đặt tên theo từng file.

Tiến hành làm hồ sơ online trên trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn, nộp lệ phí online.

Sau khi nộp hồ sơ online thành công quý khách vui lòng đợi 3-4 ngày sẽ có kết quả trả về qua mail. Kết quả trả về thành công hay bổ sung hồ sơ là do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh trả lời.

II. NHỮNG CÁCH HOÀN TẤT HỒ SƠ NHANH HỢP LỆ VÀ ÍT RỦI RO RỚT HỒ SƠ NHẤT.

Quý khách vui lòng tham kháo dịch vụ thành lập công ty mới của Minh Hải Phát qua zalo (0342202498 – 0902107026). Quý khách sẽ được tư vấn tận tình miễn phí ngay cả khi bạn không đăng ký dịch vụ bên chúng tôi.

Đặc biết, doanh nghiệp sẽ được tư vấn pháp lý miễn phí mọi vấn đề liên quan trong suốt quá trình hoạt động.

Chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp mọi vấn đề liên quan trong quá trình thành lập công ty. Cụ thể như Tên công ty, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh.

Đại diện doanh nghiệp soạn thảo, nộp hồ sơ và lấy giấy phép trong thời gian quy định. Thời gian chỉ trong 3 ngày có giấy phép doanh nghiệp.

Ngoài ra còn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất mọi thủ tục liên quan sau khi mở công ty như: công bố nội dung, khắc con dấu, làm tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số, làm bảng hiệu, phát hành hóa đơn,…

Đảm bảo doanh nghiệp không phải chịu bất kì rủi ro hay xử phạt gì.

 

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về dịch vụ thành lập công ty mới tại thị xã Bến Cát. Nếu còn vướng mắc cần giải đáp. Hãy liên hệ ngay qua zalo (0342202498 – 0902107026) hoặc để được tư vấn miễn phí tại đây!

 

NGOÀI DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY. CHÚNG TÔI LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP MỚI CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY VÀ KẾ TOÁN THUẾ, ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUÝ KHÁCH CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỜNG LINK SAU: https://dichvuthanhlapdoanhnghiep.com.vn/thanh-lap-cong-ty-tron-goi/

Hãy liên hệ ngay với Minh Hải Phát để được hỗ trợ tốt nhất!


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MINH HẢI PHÁT

Điện thoại: 0342202498;

Địa chỉ: D6-17, khu đô thị Thịnh Gia, phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương;

Website: dichvuthanhlapdoanhnghiep.com.vn;

Email: taphat42@gmail.com;


thành lập doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ đăng ký kinh doanh, thành lập mới công ty, thành lập mới công ty tại thị xã bên cát, thay đổi chủ sở hữu công tư, thay đổi chủ sở hữu công ty tại thị xã bến cát, thành lập doanh nghiệp mới tại thành phố thủ dầu một, thành lập doanh nghiệp mới tại thị xã bến cát, thành lập doanh nghiệp mới tại thị xã tân uyên, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại bình dương, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thị xã bến cát, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố thủ dầu một, đăng ký kinh doanh tại bình dương, hỗ trợ mở công ty trọn gói, dịch vụ hỗ trợ mở công ty trọn gói,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.