Tag Archives: Hộ Kinh doanh

07 Thay đổi mới về Hộ kinh mà có thể bạn chưa biết

7 Thay ĐỔi MỚi VỀ ĐĂng KÝ HỘ Kinh Doanh

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, ban hành 04 tháng 01 năm 2021. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh một số nội dung về Hộ kinh doanh cá thể được điều chỉnh như sau. 1. Năm 2021 Quy định về hộ kinh doanh […]

.
.
.
.