Category Archives: Hỗ trợ doanh nghiệp

HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI TP.THUẬN AN

Banner Thuận An

Bạn không rành về loại hình doanh nghiệp? Bạn không rành về soạn thảo văn bản? Bạn không rành về quy trình các thưc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh? Bạn cần sự tư vấn từ các chuyên gia về lĩnh vực đầu tư kinh doanh? Yên tâm ở đây mình có đủ những […]

Đề xuất giảm 15-17% thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ngay từ 1/7/2020. Mức thuế suất dự Kiến áp dụng là 15-17% tùy thuộc vào quy mô doanh thu và số lượng lao động của doanh nghiệp. Đó là một […]

Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 41/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý thuế […]

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

CHÍNH PHỦ ——– Số: 42/NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019   NGHỊ QUYẾT V/V TRIỂN KHAI MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI THEO TINH THẦN CHỈ ĐẠO CỦA […]

miễn thuế môn bài cho doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020

    NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn […]

.
.
.
.