THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÌnh Ảnh Trang Website

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ 1.2 TRIỆU ĐỒNG

Công ty Cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến được các cá nhân, tổ chức xem xét lựa chọn khi đăng ký thành lập công ty. Nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi đặt ra về tính chất của loại hình này; ưu điểm, nhược điểm ra sao; thủ tục pháp lý liệu có phức tạp hơn so với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hay không thì thông qua bài viết này, Quốc Luật sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn cũng như tư vấn toàn bộ Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập Công ty Cổ phần.

Công ty cổ phần là gì?

1) Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Ưu và nhược điểm của Công ty Cổ phần

1/ Ưu điểm:

– Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp nên mức độ rủi do của các cổ đông sẽ được chia đều và không quá cao.

– Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

– Có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty để huy động vốn, đồng thời, Công ty Cổ phần không hạn chế số lượng cổ đông tối đa cho nên có khả năng huy động vốn rất cao và từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Từ đó, Công ty Cổ phần thường là loại hình có quy mô lớn, dễ dàng mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

– Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần trong công ty được tư do chuyển nhượng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng.

2/ Nhược điểm:

– Công ty Cổ phần không hạn chế số lượng cổ đông tối đa cho nên việc quản lý và điều hành công ty trong nội bộ rất phức tạp, cần có nhiều cấp bậc, ban kiểm soát để công ty được hoạt động đúng theo định hướng đề ra.

– Số lượng cổ đông góp vốn lớn dẫn đến việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông để quyết định phương án kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giải quyết các vấn đề rủi ro mà công ty gặp phải sẽ diễn ra mất nhiều thời gian hơn, khó đặt được sự đồng thuận hơn.

– Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

– Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cũng như phải công bố trên trang thông tin điện tử của mình thông tin về Điều lệ công ty; Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty; Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, do đó, không đảm bảo được việc bảo mật thông tin công ty.

Điều kiện để thành lập Công ty Cổ phần

1. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập.

2. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  1. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập.

Để được tư vấn miễn phí quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 034 220 2498 (có zalo); 0946 425 178 Mr Phát

Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ MINH HẢI PHÁT, chúc quý khách kinh doanh hồng phát!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.