3 BƯỚC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh.Vậy thay đổi người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị gì mời bạn xem tiếp phần dưới đây.

THỦ TỤC – QUY TRÌNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GỒM:

Người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự; nguyên đơn; bị đơn; người có quyền lợi; nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Khi muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần làm các thủ tục sau:

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục II-2 của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Bản sao y công chứng CCCD/CMND/Hộ Chiếu của Người đại diện pháp luật mới; thời hạn không quá 90 ngày, rõ ràng.

Quyết đinh thay đổi người đại diện pháp luật:

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Quyết định và bảo sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;

+ Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

+ Nghị quyết, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trong trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty. Ngoại trừ nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý:

– Trường hợp ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ phải nộp kèm theo CMND/CCCD photo công chứng của người được ủy quyền.

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Quy trình thực hiện thử tục thay đổi người đại diện pháp luật:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 2 cách nộp hồ sơ:

  • Cách 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
  • Cách 2: nộp hồ sơ  qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

  • Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật), kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
  • Lệ phí giải quyết: đóng theo biểu phí, lệ phí doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC.

 

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp).  Đồng/lần  50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.  Đồng/bản  20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp.  Đồng/bản  40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp.  Đồng/báo  cáo  150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.  Đồng/lần  100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên.  Đồng/tháng  4.500.000

 

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC:

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí;
  • Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

+ Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

+ Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tóm lại, doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện dựa trên quyết định của mình. Việc thay đổi người đại diện không làm thay đổi tư cách pháp lý của doanh nghiệp trong các giao dịch.

Nếu có vướng mắc khi thực hiện thủ tục hoặc các vấn đề pháp lý doanh nghiệp khác. Bạn đọc vui lòng liên hệ 0342202498 để được hỗ trợ nhanh nhất hoặc đăng ký tư vấn miễn phí. tại đây

xem thêm: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MINH HẢI PHÁT

Điện thoại: 0342202498;

Địa chỉ: D6-17, khu đô thị Thịnh Gia, phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương;

Website: dichvuthanhlapdoanhnghiep.com.vn;

Email: taphat42@gmail.com.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.